Handelsbetingelser

Bestilling og priser:
Alle priser på websitet angives ex. moms. Ved modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse anses ordren for bindende for såvel køber som sælger. Ændringer kan herefter kun ske med sælgers skriftlige samtykke.

Betaling:
Ved betaling via bankoverførsel (Benyt Reg. 5322 kontonummer 0274171) bliver varer først afsendt når betalingen er registreret på sælgers bankkonto.
Ved betaling, med tilsendt faktura sendes varen først når indbetaling er registreret, (gælder for nye kunder) eksisterende kunder har normale betalingsbetingelse, netto 8 dage fra bestillingsdato.

Leveringsomkostninger.
Levering i Danmark er uden beregning, dog tillægges fragtgebyr ved køb under kr. 750,-
Levering til øvrige lande tillægges både administrationsgebyr på kr. 75,- samt fragt.
 
Fortrydelsesret
Coffee Break yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentlig samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Meddelelsen om, at du ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret skal gives ved mail, tlf. eller lignende.

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Din ordre skal sendes retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du afholder selv de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Du bærer selv risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Af hygiejnemæssige årsager må forseglinger på kaffe/Te el.lign. ikke brydes.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:
Coffee Break
Baldershøj 17B
2635 Ishøj

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette. Der er desuden muligt at aflevere varen personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Ved utilfredshed over den behandling du har fået, kan du klage til Forbrugerklagenævnet på
telefon 41 71 50 00 (Hverdage 9-16) eller mail kfst@kfst.dk Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand, når du sender den tilbage:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer.

Med andre ord - du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Ved kun en delvis fortrydelse, hvor enkelte produkter/varer ønskes beholdt, vil refusion af betaling kun inkludere varer og ikke evt. leveringsomkostninger. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: Dankort

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Coffee Break. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Alle priser i Coffebreak er i DKK og er inkl. moms. Priserne er dagspriser.

Levering i Danmark er uden beregning, dog tillægges fragtgebyr ved køb under kr. 750,- Levering til øvrige lande tillægges både administrationsgebyr på kr. 75,- samt fragt.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os på coffeebreak.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Coffee Break og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos Coffee Break har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på coffebreak.dk er Coffee Break Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til coffebreak.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Coffee Break har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Coffee Break via e-mail k@ffe.dk

Reklamation:
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået indtil 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis varen er behæftet med en mangel er kunden berettiget til at kræve reparation eller omlevering.

Det vil sige, at man kan kræve at varen, om muligt repareres, eller at en ny vare fremsendes som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter at reklamationen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for Coffee Break ApS. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Fragtomkostninger for fremsendelse af defekte varer til Coffee Break ApS refunders ikke.

Når du ønsker at reklamere over et produkt skal det indsendes til os på vores adresse:
Coffee Break ApS yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Coffee Break ApS indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller, efter aftale, en evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Coffee Break ApS returneringsomkostninger i rimeligt omfang. Ved reklamation og varereturnering ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer, bedes henvendelse rettet til:

Coffee Break ApS,  Baldershøj 17B, 2635 Ishøj, Telefon: 7022-9898, e-mail: k@ffe.dk

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det er et krav at fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

E-markedsføring:
Du kan vælge at modtage vores nyhedsbreve (e-mail-reklamer). Nyhedsbrevene indeholder information om virksomheden og dens produkter, relevante tilbud mm. Nyhedsbreve modtager du kun, når du har sagt udtrykkeligt ´ja tak´ hertil eller er ny kunde i butikken. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve kan du altid afmelde dig direkte fra websiten.

Force Majeure:
Ingen af parterne anses for ansvarlige overfor den anden part, for så vidt angår forhold som ligger uden for parternes kontrol, herunder arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, militærindgriben, oprør, uroligheder, mangel på transportmuligheder eller vareknaphed. Den part der ikke er underlagt force majeure situationen, er berettiget til at hæve aftalen såfremt leveringstid overskrides med mere end 180 dage fra lovet leveringstidspunkt.