Persondatapolitik

1. Indledning

Bag hjemmesiden coffeebreak.dk står Coffee Break. I det følgende kan du læse den gældende politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på coffeebreak.dk, køber varer i vores webshop eller tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post). Når du færdes på hjemmesiden, er Coffee Breaks cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte coffeebreak.dk eller Coffee Breaks øvrige digitale tjenester.

Coffee Break værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Coffee Break betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Coffee Break ApS
Baldershøj 17B
2635 Ishøj
Telefon: 7022-9898
E-mail: k@ffe.dk
CVR-nr.: 17558536

2. Coffee Breaks indsamling af dine personoplysninger

Coffee Breaks behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. Coffee Break gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Coffee Break ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside, køber varer i vores webshop eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet. Coffee Break indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på coffeebreak.dk i forbindelse med din brug af hjemmesiden, køb af varer eller tilmelder dig vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

  • Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
  • Din IP-adresse
  • Din geografiske placering
  • Hvilke sider/varer du klikker på (interesser)

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på coffeebreak.dk, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på coffeebreak.dk.

For at kunne levere vores nyhedstjenester, fremsende varer eller lignende til dig, behandler Coffee Break ligeledes følgende personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Virksomhed
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Adresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

Coffee Break indsamler dine personoplysninger i forbindelse med ordrehåndtering og forsendelse af varer, samt ved tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne levere nyhedsbreve, relevant markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15. Derudover bruger vi dine oplysninger til at optimere vores services og indhold.

Coffee Break opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er kunde på vores webshop eller tilmeldt Coffee Breaks nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, har Coffee Break pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er påkrævet i forhold til ordrehåndtering og vareforsendelse, eller påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Coffee Break. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Coffee Break og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til egne formål og videregivelse af personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail vil kun ske, hvis du giver klart samtykke til det. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Coffee Break.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Coffee Break behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning/klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Coffee Break behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Coffee Break på telefon: 7022-9898. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Coffee Break i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Coffee Break på ovennævnte telefonnummer.

Senest opdateret d. 15/09-2022.